تبلیغات
کانون فرهنگی تبلیغی رضوان - علی حق است

کانون فرهنگی تبلیغی رضوان
 
دست علی بر سر ما خامنه ای رهبر ما

 آیت الله مجتهدی تهرانی
مطلبی واقعا\" خواندنی :

تعداد حروف مقطعه در قران 30 تا است:
الم . الم . المص .الر. الر. الر. المر. الر.‌ الر. کهیعص.طه. طسم . طس . الم.الم . طسم . الم.الم. یس . ص . حم.حم.حم.حم.حم.حم.حم . ق . حمعسق ، ن

حروف مقطعه تکراری را حذف میکنیم؛ 14 کلمه زیر باقی می ماند:
الم . المص . الر . المر . کهیعص . طه . طسم . طس . یس . ص . حم . حمعسق . ق . ن

مجددا حروف تکراری را حذف میکنیم، باز14 حرف زیرباقی می ماند :
ا . ل . م . ر . ص . ک . ع . ه . ی . ط . س . ح . ق . ن
»»»»» 14 کلمه »»»» 14 حرف
وقتی حروف را به هم بچسبانیم جمله صحیح ومعنی دار زیر درست
می شود: (صراط علی حق نمسکه). یعنی: (راه علی حق است و ما به آن تمسک می جوییم).


کپی برای شیعیان امیرالمؤمنین با ذکر صلوات آزاد
طبقه بندی: متفرقه، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 15 آبان 1394 توسط محمد عسگری
تمامی حقوق مطالب برای کانون فرهنگی تبلیغی رضوان محفوظ می باشد