کانون فرهنگی تبلیغی رضوان کانون فرهنگی تبلیغی رضوان در سال 1392 در فولادشهر اصفهان تاسیس شد http://kanoonrezvan92.mihanblog.com 2019-08-16T19:08:24+01:00 text/html 2019-08-12T06:35:14+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری عید قربان http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/320 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/12121.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#383838" face="Mihan-Iransans" size="3">ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#383838" face="Mihan-Iransans" size="3">به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#383838" face="Mihan-Iransans" size="3">کسی کو روز قربان ، غیر خود را می کند قربان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#383838" face="Mihan-Iransans" size="3">نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#383838" face="Mihan-Iransans" size="3">عید سعید قربان مبارک</font></div> text/html 2019-08-02T04:09:58+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری شهادت امام جواد (علیه السلام) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/319 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/121.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-14T03:30:00+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری ولادت امام رضا (ع) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/318 <div style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/222.jpg" alt=""></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">باز هم زائرتان نیستم، از دور سلام!</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تو زندگی حرفهایی هست که فقط و فقط،</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">باید بر روی "باب الجواد"...</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کلمه‌ها را دانه کنی، دانه‌های اشک</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بکشانی شان دنبال هم، شبیه یک تسبیح،</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بچرخانی شان توی صورتت، ذکر بگیری و بعد،</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">انگار که تسبیح پاره بشود،</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دانه‌ها بیایند تا بچکند روی سنگ‌های حرم...</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">باز هم در به در شب شدم،</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">"ای نور سلام"</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">باز هم زائرتان نیستم، "از دور سلام"</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">اَلسَّلامُ عَلَیک یا علی ابن موسَی الرِّضا (ع)</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="4">میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت</font></div> text/html 2019-07-04T20:04:23+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری دهه کرامت http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/317 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/ramdisk_crop_202244221_DZL9xj2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-03T19:17:30+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری ولادت حضرت معصومه (س) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/311 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/1111111.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#282828" face="Mihan-Iransans" size="3">خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه / نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#282828" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;گر چه شهر قم شده گنجینه علم و ادب / قطره‌ای باشد ز دریای کمال فاطمه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#282828" face="Mihan-Iransans" size="3">ولادت حضرت معصومه (س) مبارک</font></div></div> text/html 2019-06-29T09:44:22+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/310 <p style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/139405191608446955853034.jpg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">نام بقیع که می‏ آید، یادی کبود در آغوش غزل‏های ما می‏ ماند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نام بقیع که می‏ آید، چشمه‏ های بی ‏اختیار اشک، از صفحات تاریخ جاری می‏ شود</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">روز شهادت جانسوز امام صادق را به بازدید کنندگان محترم تسلیت می گوییم.</font></p> text/html 2019-06-05T07:30:00+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری عید سعید فطر http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/309 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/Eid.jpg " alt=""></div><div style="text-align: center;">خداحافظ ماه پروردگار الرحمن الراحمین</div><div style="text-align: center;">خداحافظ ماه لحظه های افطار و سحر</div><div style="text-align: center;">خداحافظ ماه نعمت و رحمت و برکت</div><div style="text-align: center;">خداحافظ ماه شب های نورانی قدر</div><div style="text-align: center;">عید سعید فطر برتمام دوستان و بازدید کنندگان محترم مبارک باد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-05-06T19:34:15+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری حلول ماه رمضان http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/307 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://saberahmadiyan.ir/wp-content/uploads/2017/06/ramezan-836x1096-logo.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31);">رمضان شهر عشق و عرفان است . . . رمضان بحر فیض و احسان است</span></div></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن . . . گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور . . . در گذرگاه هــر مــــسلمــان است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">رمــضــان چــلچــراغ نـــور افـشان . . . در شبــستان قلــب انـسان است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مـــاه تــحکــیــم آشنـــایــــى هـــا . . . مــاه تعــطیل قــهر و حرمان است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مـــاه شـــب زنــده دارى عـشــاق . . . مــاه بــیــدار بــاش وجــدان است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مـــاه اشــک و خـروش و ناله و آه . . . راه برگــشت هــر پــشیمان است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مــــاه آســـایــش قــلــوب بــشــر . . . مــاه پــالایــش تـــن و جــان است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مــــاه تــسلیــم در بــــر خـــالـــق . . . مــاه تــمریــن کــار نــیـکــان است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">رمضــان چــشمــه عـطــاى خـــدا . . . ماه عفو و گذشت و غفــران است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا . . . بهــر گــم گـشتگان حـیــران است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">رمــضــان شــاخسارى از طــوبـى . . . غرفه اى از بــهشـت رضوان است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">رمــضــان بــارگــــاه (بــســم ا…) . . . جلــوگاه (رحیـم) و (رحمان) است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مــاه تـــحصیــل دانــش و تــقــوى . . . گــاه تــطهـیــر و راه ایــمـان است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مــــاه اکـــرام عـــتــرت و قـــــرآن . . . مــــاه اطفــــاء نــــار نــیــران است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">عیــــد مســعــود زاد روز حــســن . . . روز پــر فــیــض نــیــمــه آن است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">شــب قــدرش ســلام بــر مــهدى . . . تــا بــه فـجرش که نور باران است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">مـــغــرب آفــتــاب عــمــر عــلـــى . . . مشــرق مــــاهتــــاب قــرآن است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">در چــنین مه که انس و جان یارب . . . بر سر سفــره تــو مــهــمـان است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">نظـــرى ســوى دردمنــدان کــــن . . . اى کــه نــامـت شفا و درمان است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">بــــارالــها بــــه درگــه کــــرمـــت . . . سائــل خــستــه دل فـراوان است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">کشــــور مــــا بــهشت زهــرا شد . . . بس کــه پــر لاله خــاک ایران است</div></span><div style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f"><br></font></div><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">اى خــــــدا آرزوى ایــــــن امـــــت . . . جشــن پــیــروزى شــهیــدان است</div></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: center;">واى بــر حـال آن کسى که حسان . . . خــصــم قــرآن و یـار شیطان است</div></span></font> text/html 2019-04-20T19:53:11+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری میلاد امام زمان http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/308 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVocl4fsFY4qtETTHxH5LxbK5HXteleZjW-owUY9hkKrzh3XMORQ" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: right; background-color: rgb(233, 236, 239);"><div style="text-align: center;">کاش مهدی (ع)به جهان چهره هویدا می کرد</div></span><span style="font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: right; background-color: rgb(233, 236, 239);"><div style="text-align: center;">گره از مشکل پیچیده ما وا میکرد</div></span><span style="font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: right; background-color: rgb(233, 236, 239);"><div style="text-align: center;">کاش می آمد و با آمدنش از ره لطف</div></span><span style="font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: right; background-color: rgb(233, 236, 239);"><div style="text-align: center;">قبر مخفی شده فاطمه(س) پیدا می کرد</div><div style="text-align: center;"><br></div></span> text/html 2019-03-21T07:54:52+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری سال نو مبارک http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/306 <div align="center"><img src="https://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2019/03/ronagh-tolid-shoar-sal-sabzpendar-4.jpg" alt="سال رونق تولید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اى کاش که زینت بهارت باشیم<br>در شادى و غم همیشه یارت باشیم<br>با رونق تولید در این سال جدید<br>آرامش قلب بى قرارت باشیم</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سال نو مبارک باد</font><br></div> text/html 2019-02-10T20:30:01+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری 22 بهمن http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/299 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="tcr" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/1485843329_fajr_nasr19_ir_78_640x423.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></p><p class="tcr" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برخیز که فجر انقلاب است امروز / بیگانه صفت خانه خراب است امروز</font></p><p class="tcr" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3">هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد / از لطف خدا نقش بر آب است امروز<br><br></font></font></p><p class="tcr" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3">یوم الله22 بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را تبریک می گویم . . .</font><br></font></p> text/html 2019-02-09T13:10:24+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری چرا دو فاطمیه ؟ http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/297 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/photo5979042626260807149.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-02-09T13:02:49+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری شهادت حضرت زهرا(س) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/296 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/290871_640x400.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><p style="box-sizing: border-box; outline: currentcolor none 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; min-height: 10px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">روز شهادت زهرای اطهر است<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">عالم پر از مصیبت و دل ها مکدّر است<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">خشکیده چون نهال برومند عمر او<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">چشم جهانیان همه از اشکِ غم ، تر است</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: currentcolor none 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; min-height: 10px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شهادت بانوی دو عالم ، امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها بر عموم مسلمانان تسلیت باد</font></p><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-01-30T08:53:12+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری ۱۲۵ زخم رژیم صهیونیستی بر پیکره امت اسلام قسمت 5 http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/294 <h2><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">« قسمت پنجم»</span></h2><h2><img src="http://www.empireoflies.ir/wp-content/uploads/2015/07/israel.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></h2><div><br></div><div><div><strong style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify;">جنایت رژیم صهیونیستی و مزدوران این رژیم در کشتار فلسطینیان و لبنانی‌ها در اردوگاه صبرا و شتیلا لکه‌های ننگ موجود بر پیکره ننگین صهیونیستی به شمار می‌رود، اما اولین و آ</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: justify;"><font size="3">خرین</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;جنایت&nbsp; صهیونیست‌ها بر ضد مسلمانان کشورهای همسایه نبود. رژیم صهیونیستی موجودیت خود را برای دریایی از خون فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی پایه‌گذاری کرد و همواره در مسیر توسعه‌طلبی و سلطه افکنی خود بر محیط پیرامونی اش از هیچ جنایتی بر ضد مسلمانان کشورهای دیگر به ویژه لبنان فلسطین اشغالی فروگذار نمی‌کند. آنچه در این گزارش خواهی دید، سیاهه ای از مهم‌تر جنایت‌های صهیونیست‌ها در طول تاریخ ننگین موجودیت آنهاست...</span></div></div> text/html 2019-01-12T02:39:13+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری ولادت حضرت زینب (س) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/293 <div class="tcr"><img src="https://tarh.ir//imgTools/fileCache/HZeinab-300-400-Tarhir-33_1546686343690_w_800.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div class="tcr"><br></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ای دست خدا و فوق هر دست علی</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ای رشته ی کائنات در دست علی</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دست من و دامنت که امروز تو را</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">قنداقه ی زینب است در دست علی</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ولادت اسوه ی صبر و استقامت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار مبارکباد<br></font></div>