کانون فرهنگی تبلیغی رضوان کانون فرهنگی تبلیغی رضوان در سال 1392 در فولادشهر اصفهان تاسیس شد http://kanoonrezvan92.mihanblog.com 2019-01-16T16:57:41+01:00 text/html 2019-01-12T02:39:13+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری ولادت حضرت زینب (س) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/293 <div class="tcr"><img src="https://tarh.ir//imgTools/fileCache/HZeinab-300-400-Tarhir-33_1546686343690_w_800.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div class="tcr"><br></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ای دست خدا و فوق هر دست علی</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ای رشته ی کائنات در دست علی</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دست من و دامنت که امروز تو را</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">قنداقه ی زینب است در دست علی</font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="tcr" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ولادت اسوه ی صبر و استقامت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار مبارکباد<br></font></div> text/html 2018-12-21T13:30:02+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری شب یلدا http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/289 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/yalda.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>شب یلدا</b> همیشه جاودانی است<br><strong>زمستان</strong> را بهار زندگانی است<br> شب یلدا شب فر و کیان است<br> نشان ازسنت ایرانیان است<br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">یلدا مبارک</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">منبع:<a href="http://parsino.com" target="_blank" title="">پارسی نو</a></font></font></div> text/html 2018-11-02T14:55:56+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری جاهلیت مدرن-قسمت چهارم http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/292 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DntqB/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-10-27T11:16:58+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری جاهلیت مدرن-قسمت سوم http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/291 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/4xTmF/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-10-20T15:12:01+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری جاهلیت مدرن-قسمت دوم http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/285 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6UfSD/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جاهلیت مدرن-قسمت دوم</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">استاد علی اکبر رائفی پور</font></div></div> text/html 2018-10-06T17:07:27+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری جاهلیت مدرن-قسمت اول http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/284 <div><br></div><div id="15388459937014647"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/a5A4C/vt/frame"></iframe></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div>جاهلیت مدرن-قسمت اول</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">استاد علی اکبر رائفی پور</font></div> text/html 2018-09-16T16:01:59+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری مداحی مرحوم کوثری در محضر حضرت امام خمینی(ره) http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/283 <embed src="http://ansarclip.ir/components/com_dima_video/assets/player/kt_player.swf?video_url=http://ansarclip.ir//images/video/1/VelayatFaghih2/Madahi-Kosari.mp4&amp;preview_url=http://ansarclip.ir/images/screenshot/1/VelayatFaghih/Madahi-Kosari.jpg&amp;skin=1&amp;bt=3" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"> text/html 2018-09-11T07:55:05+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری محرم http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/282 <br><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-18.jpg" alt=""></div><div align="center"><br> <font size="3" face="Mihan-Iransans">با آب طلا نام حسین قاب کنید<br> با نام حسین یادی از آب کنید<br> خواهید مه سربلند و جاوید شوید<br> تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید<br> فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد</font></div> text/html 2018-08-22T08:06:13+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری عید سعید قربان مبارک باد http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/281 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/eid.jpg" alt="" vspace="NaN" hspace="NaN" border="NaN" align=""></div> text/html 2018-07-15T11:44:39+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com محمد عسگری ولادت حضرت معصومه (س) مبارک http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/279 <div align="center"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/vladat.jpg" alt="" width="540" vspace="0" hspace="0" height="233" border="0" align="bottom"></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مرغ دلم راهی قم می‌شود<br>در حرم امن تو گم می‌شود<br>کوثر نوری به کویر قمی<br>آب حیات دل این مردمی<br>عمه سادات سلام علیک<br>روح عبادات سلام علیک<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ولادت حضرت معصومه (س) مبارک</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div> text/html 2018-07-06T09:22:35+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری اسراییل نابود خواهد شد http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/277 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694810/552.jpg" alt=""> text/html 2018-06-07T09:28:50+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری روز قدس http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/274 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/rozeghods-photokade-com-2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><p class="p1" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102); font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">صبرکن، فلسطین!</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">همین الان، فرمان سر بریدن یک گل دیگر صادر شد. سربازها می‌دوند. روی خاک مقدس تو، به سمت هدف می‌دوند و خون از زیر چکمه‌های اسرائیلی‌شان، می‌پاشد به دیوار. صبر کن!... ما بالاخره آن کلاه کوچک سیاه را از سرشان برمی‌داریم و لباسی باور نکردنی برایت می‌دوزیم، تاروپودش همه از آزادی... و بهار، پوست این درختان خشکیده زیتون را خواهد ترکاند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">صبر کن!...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">تو عروس همه تاریخ خواهی شد؛ عروسی با قد بلند و رعنا، لباسی سپید و خدایی و انگشتری زیبا مزین به نگین طلایی «قدس».</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">« تاریخ»، قانون دارد. این‌طور که نمی‌ماند؛ صبر کن فلسطین!</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-06-03T15:47:01+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری ۱۲۵ زخم رژیم صهیونیستی بر پیکره امت اسلام قسمت4 http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/273 <div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">« قسمت چهارم »</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.empireoflies.ir/wp-content/uploads/2015/07/israel.jpg" alt=""><span style="white-space: pre;"> </span><div><strong style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify;">جنایت رژیم صهیونیستی و مزدوران این رژیم در کشتار فلسطینیان و لبنانی‌ها در اردوگاه صبرا و شتیلا لکه‌های ننگ موجود بر پیکره ننگین صهیونیستی به شمار می‌رود، اما اولین و آ</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: justify;"><font size="3">خرین</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;جنایت&nbsp; صهیونیست‌ها بر ضد مسلمانان کشورهای همسایه نبود. رژیم صهیونیستی موجودیت خود را برای دریایی از خون فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی پایه‌گذاری کرد و همواره در مسیر توسعه‌طلبی و سلطه افکنی خود بر محیط پیرامونی اش از هیچ جنایتی بر ضد مسلمانان کشورهای دیگر به ویژه لبنان فلسطین اشغالی فروگذار نمی‌کند. آنچه در این گزارش خواهی دید، سیاهه ای از مهم‌تر جنایت‌های صهیونیست‌ها در طول تاریخ ننگین موجودیت آنهاست...</span></div></div> text/html 2018-04-26T11:07:23+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری اهمیت به نسل جوان http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/272 <img src="http://yek73.ir/Portals/0/Modules/Hypermedia/2499/1383/Images/07184320180219_%D8%AA%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%AA%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87.jpg" alt="عکس نوشته های استاد رائفی پور" width="692" height="720"> text/html 2018-04-20T12:23:40+01:00 kanoonrezvan92.mihanblog.com حسام اسکندری اعیاد شعبانیه میارکباد http://kanoonrezvan92.mihanblog.com/post/271 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8125287192/AKSGIF_IR_emamsajjad_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF2.gif" alt="نتیجه تصویری برای ‫اعیاد شعبانیه.gif‬‎"></div><div style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ایام نشاط و شور امت آمد</div><div style="text-align: center;">هنگام سرور و اخذ حاجت آمد</div><div style="text-align: center;">***</div><div style="text-align: center;">در روز سه و چهار ماه شعبان</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="text-align: center;">از جانب حق سه پیک رحمت آمد</div><div style="text-align: center;">***</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="text-align: center;">میلاد حسین است و ابوالفضل و علی</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="text-align: center;">یعنی که سه منشأ سعادت آمد</div><div style="text-align: center;">***</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="text-align: center;">آن ماه که ماه حاجتش میخوانند</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="text-align: center;">ما بین دو خورشید امامت آمد</div></span></font></div>